Sắp thi vẽ kỹ thuật rồi, có bác nào biết địa chỉ nhà thầy Bính không, mình muốn xin được thầy chỉ dẫn. Nếu bác nào biết xin cho mình với. Xin cảm ơn rất nhiều