CÁc anh chị ơi giúp với .
Em đang làm về tách chiết lysozyme bằng chất hấp phụ SiO2 có 1 số thắc mắc mà hg bít hỏi ai. Có ai bít thì chỉ em với :
Kích thước của hạt SiO2 có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình hấp phụ.
LÀm sao xử lí SiO2 để tăng cường khả năng hấp phụ.
TRong giai đoạn dùng phương pháp Lowry ( pp so màu ) xác định hàm lượng lysozyme thì dùng chất chỉ thị màu Folin có tác dụng jì.

AI bít thì chỉ em với. Cảm ơn nhiều lắm.