chào các bác
em đang làm đố án thiết kế điện cho sưởng sửa chữa thiềt bị điện
các bác cho em tài liệu nhé gửi qua mail cho em
em hoc hệ thống
em xin cảm ơn trước