Ngành hàn có vị trí như thế nào trong ngành công nghiệp otô thế giới và Việt Nam?
Có thể trả lời rằng là chiếm một tỷ trọng rất lớn!
Công nghệ hàn tôt, chất lượng sẽ tạo ra được một chiếc xe bền vững và an toàn cho người sử dụng!
Hãy nhìn trong quy trình sản xuất cảu FORD, HYUNDAI, MERC, TMT, TRƯỜNG HẢI, VIDAMCO... ngành hàn có tầm quan trọng sông còn đến chất lượng của từng sản phẩm!

www.welding-vietnam.com