em là sinh viên trường Đại học Công Nghiệp tp.hcm em cần tài liệu về công nghệ sản xuất phân lân nung chảy rất gấp mấy anh nào có tài liệu cho em xin với em xin. Em rất cảm ơn địa chỉa email của em:tantaisg2005@gmail.com