CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI – SUN MICROSYSTEMS INC

Địa chỉ: P 502 – D5 – ĐHBKHN
Điện thoại: (04)2153327 - 2153284
Website: http://sun.edu.vn
Email: admin@sun.edu.vn

GỬI ĐẾN CÁC BẠN KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB TRÊN NGÔN NGỮ JAVA

1. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC VIÊN
• Hỗ trợ thi chứng chỉ quốc tế với chi phí ưu đãi 40.5$ US (bình thường là 200$ US)
• Hỗ trợ 40-60% học phí so với mức học phí bình thường.
• Sử dụng website đào tạo trực tuyến – Sun Online Learning Centre.
• Đào tạo chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế của SUN MICROSYSTEMS
• Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo của SUN MICROSYSTEMS và ĐHBKHN

2. Khóa học Web programming with Jsp and Servlet
Ai có thể tham dự khoá học?
- Sinh viên năm thứ 4, 5 chuyên ngành CNTT
- Lập trình viên đang phát triển các hệ thống web trên nền Java
- Đối tượng chuẩn bị thi lấy chứng chỉ SCWCD
Kiến thức tiền đề?
- Thành thạo các ngôn ngữ hướng thủ tục như C hay VBScript
- Thành thạo thiết kế và lập trình hướng đối tượng
- Có kiến thức cơ bản về lập trình web
Kết quả đạt được sau khoá học
- Học viên sẽ có được các kiến thức chuyên sâu về lập trình Web trên ngôn ngữ Java với các thành phần Jsp, Servlet, Applet.
- Thành thạo các thành phần của ngôn ngữ Java phát triển cho Web như Jsp, Servlet, Applet
- Lập trình tạo giao diện web
- Các thao tác trên cơ sở dữ liệu với Java
- Phát triển các hệ thống web với applet (web tĩnh) và Jsp, Servlet (web động)
- Phát triển web trên nền framework Struts.
Thời lượng: 40 giờ
Học phí: 140 USD