Sinh viên kinh tế bách khoa đang tìm việc làm phù hợp. có ai biết ở đâu tuyển dụng kỹ sư kinh tế năng lượng không?? Tốt nhất là ở các điện lực