Lang thang...Lưu lại khoảng khắc...
Hoa mào gà. Vẻ đẹp được giữ mãi sau khi lọt vào ống kính của FG
.

Future???Somewhere...She sad!?..Thằng này vô duyên tệ .

Tranh thủ rình , phóng to ra mới nhìn rõ người ta làm gì được
.