Bạn nào có code Decision tree(Cây quyết định) mà sử dụng thuật toán "độ đo hỗn loạn"(không phải ID3(quinlan))để chọn thuộc tính phân hoạch không? giúp mình với.(code bang C#, C, C++, VB ...)