Nói đến ảnh nghệ thuật thì không thể không nhắc đến body painting, một nghệ thuật mang đậm tính sáng tạo.

http://xalo.vn/image.html?q=body+painting&m=&x=51&y=9

Link tốt, không virus, ai có ý kiến hay nguồn nào hay thì share nhé.