Xem clip là biết liền :

http://video.7sac.com/?video=tinh-tr...2615a17f508&r=