bao giờ nhà ta mới làm được những con robot như thế này nhỉ :

http://video.7sac.com/?video=vu-cong...ebdf716da53cb9