Xin chào bạn

Fibo vừa ra mắt website www.viettechs.com, lấy tên là Diễn Đàn Công Nghệ Việt Nam, với mục tiêu rõ ràng : tạo 01 diễn đàn tổng hợp để có thể trao đổi, và tìm hiểu kiến thức lẫn nhau

Fibo đã liên kết với các đối tác về Công Nghệ để cùng phụ giúp và phát triển Diễn Đàn này về các lãnh vực khác.
+ Khoa học - Kỹ thuật
+ Banking, Payment
+ Kinh tế

Box Vietnam IT sẽ được Fibo phụ trách, các Box khác sẽ được khai trương, cập nhật và điều hành bởi các đối tác của Fibo.

Điều đặt biệt
1)Fibo sẽ tài trợ các ý tưởng kinh doanh nếu các ý tưởng đó mang tính thuyết phục cao
2)Fibo sẽ kêu gọi đầu tư với các dự án lớn.
3)Tạo ra một diễn đàn có sự đầu tư về mặt quản lý,con người,server.
4)Các bài viết về khoa học-kỹ thuật sẽ được Emekong.com.vn ,techmart.com.vn đánh giá và đóng góp ý kiến.

Mong được sự đóng góp của các bạn để diễn đàn ngày càng lớn mạnh : www.viettechs.com

Fibo | Simple – Effective
__________________