Hôm qua ngồi chờ nửa tiếng mới vô được HY, xong 1 phút 30 giây bị văng ra. Tức quá!

Hôm nay nghe tin tiếp tục tặng ID test lần 2, tui đã kêu gọi anh em mỗi người xin một cái.

9g ngày 27-5 (hôm nay đó), sẽ có đợt tặng ID mới, bà con gamer nào đang hứng thú với HY-Cỗ máy thời gian thì đừng bỏ qua cơ hội này.

Hãy vào forum của HY để liên tục cập nhật thông tin về sự kiện này