Nhà em có một gốc cây trứng cá mà không đào lên được để trồng cây khác...Có ai có cách nào giúp em làm nó mục ra hoặc là làm tung nó lên được hok ???? em chẳng být làm thế nào cả