Trích nguồn: https://secure.asiasoft.net.vn/getam...ng/Dangki.aspxDANH SÁCH 26 CYBER CAFE (ĐỢT 1)

Trong giải đấu ""Internet Fighting Championship"" tại TP.Hồ Chí Minh

(Thời gian diễn ra : Từ ngày 23/05/2008 đến 15/06/2008)
* Lưu ý: Các bạn game thủ ở khu vực TP.Hồ Chí Minh có thể tham gia cả 2 hình thức :

- Làm nhiệm vụ ""Quyền Vương Khiêu Chiến"" trong game Tiểu Bá Vương.

- Tham gia giải đấu ""Internet Fighting Championship""

Như thế các bạn sẽ có thêm cơ hội để tham dự ""Chung kết Quốc Gia""

* Hỗ trợ: Hỗ trợ, hướng dẫn cho các bạn đường đi đến tại các Cyber Cafe (các bạn không biết đường đi, lạc đường...)

ĐT : 0903.186917 (anh Quang)

ĐT : 0938.521308 (anh Long)