Cho mình hỏi chỗ thuê đánh bóng bàn tại khu Bách khoa với, giá cả thế nào nữa?