Các bác ơi! pro nào có tài liệu bảo mật trong wiless ko share em với đang làm đề tài về thằng này mà khó wá kiếm chẳng ra tài liệu nào lên hồn, bác nào đã từng làm về thằng này rùi or có tài liệu về nó thì gửi cho em với...
Em cảm ơn các bác nhều