1. Viện Nghiên Cứu: Khi đi vào Nhà này bạn sẽ nhận được các loại Thẻ (do mình tự chọn trong số những loại thẻ cho trước) trong những lượt đi tiếp theo. Một loại nhà thiết yếu khi vừa bắt đầu kill boss. Về sau nên chuyển loại nhà này thành những loại nhà khác để hỗ trợ kill boss.Hình Minh Họa (Cấp 4)

• Cấp 1:
- Các thẻ có thể nhận được: Thẻ Mìn
- Số thẻ nhận được: 3 Thẻ
- Thời gian: Mỗi ngày nhận 1 Thẻ


• Cấp 2:
- Các thẻ có thể nhận được: Thẻ Mìn, Thẻ Điều Khiển Xúc Xắc
- Số thẻ nhận được: 3 Thẻ
- Thời gian: Mỗi ngày nhận 1 Thẻ


• Cấp 3:
- Các thẻ có thể nhận được & Thời gian:
+ Thẻ Mìn, Thẻ Điều Khiển Xúc Xắc: Mỗi ngày nhận 1 Thẻ
+ Thẻ Gọi Thần: 2 ngày nhận 1 Thẻ
- Số thẻ nhận được: 3 Thẻ• Cấp 4:
- Các thẻ có thể nhận được & Thời gian:
+ Thẻ Mìn, Thẻ Điều Khiển Xúc Xắc: Mỗi ngày nhận 1 Thẻ
+ Thẻ Gọi Thần, Thẻ Băng: 2 ngày nhận 1 Thẻ
- Số thẻ nhận được: 3 Thẻ• Cấp 5: Đang cập nhập ...2. Cột Tôn Thờ Vật Tổ: Một trong những loại nhà thiết yếu. Tác dụng: tăng mức sát thương (thiệt hại) khi kill Tiểu Quỷ.Hình Minh Họa (Cấp 5)

• Cấp 1:
- Tác dụng: Tăng 20% mức sát thương khi kill boss cho tất cả thành viên trong team.
- Thời gian hiệu quả: 3 Ngày

• Cấp 2:
- Tác dụng: Tăng 25% mức sát thương khi kill boss cho tất cả thành viên trong team.
- Thời gian hiệu quả: 3 Ngày

• Cấp 3:
- Tác dụng: Tăng 30% mức sát thương khi kill boss cho tất cả thành viên trong team.
- Thời gian hiệu quả: 3 Ngày

• Cấp 4:
- Tác dụng: Tăng 35% mức sát thương khi kill boss cho tất cả thành viên trong team.
- Thời gian hiệu quả: 3 Ngày

• Cấp 5:
- Tác dụng: Tăng 40% mức sát thương khi kill boss cho tất cả thành viên trong team.
- Thời gian hiệu quả: 3 Ngày3. Vạn Lý Trường Thành: Một trong những loại nhà thiết yếu bậc nhất. Và cần phải xây dựng + nâng cấp đầu tiên. Tác dụng: giảm mức sát thương (thiệt hại) cho bản thân khi kill boss .Hình Minh Họa (Cấp 5)

• Cấp 1:
- Tác dụng: Giảm 20% thiệt hại cho tất cả thành viên trong team.
- Thời gian hiệu quả: 3 Ngày

• Cấp 2:
- Tác dụng: Giảm 25% thiệt hại cho tất cả thành viên trong team.
- Thời gian hiệu quả: 3 Ngày

• Cấp 3:
- Tác dụng: Giảm 30% thiệt hại cho tất cả thành viên trong team.
- Thời gian hiệu quả: 3 Ngày

• Cấp 4:
- Tác dụng: Giảm 35% thiệt hại cho tất cả thành viên trong team.
- Thời gian hiệu quả: 3 Ngày

• Cấp 5:
- Tác dụng: Giảm 40% thiệt hại cho tất cả thành viên trong team.
- Thời gian hiệu quả: 3 Ngày4. Bệ Phóng Bom Bay: Loại nhà ""ko thể ko có"" khi kill Boss. Tác dụng: tùy theo cấp độ của bệ phóng mà bom bay sẽ ""rơi"" xuống những vị trí khác nhau.Hình Minh Họa (Cấp 5)

• Cấp 1:
- Số lượng: 3 Bom Bay
- Mục tiêu: Tấn công 1 đường chắn ngẫu nhiên
- Thời gian bắt đầu: 5 Ngày

• Cấp 2:
- Số lượng: 3 Bom Bay
- Mục tiêu: Tấn công 1 quả mìn ngẫu nhiên
- Thời gian bắt đầu: 5 Ngày

• Cấp 3:
- Số lượng: 3 Bom Bay
- Mục tiêu: Tấn công 1 NPC ngẫu nhiên
- Thời gian bắt đầu: 5 Ngày

• Cấp 4:
- Số lượng: 4 Bom Bay
- Mục tiêu: Tấn công 1 đối thủ (Boss) ngẫu nhiên
- Thời gian bắt đầu: 4 Ngày

• Cấp 5:
- Số lượng: 5 Bom Bay
- Mục tiêu: Tấn công 1 đối thủ (Boss) ngẫu nhiên
- Thời gian bắt đầu: 3 Ngày5. Kim Tự Tháp: Là ""kiểu"" nhà ít gặp nhất trong những Team Kill Boss hạng trên Tác dụng: Thần giúp đỡ phe mình, Thần ác ở phe đối thủ.Hình Minh Họa (Cấp 4)

• Cấp 1:
- Tác động: Thần phù hộ bạn thêm 1 ngày
• Cấp 2:
- Tác động: Thần phù hộ bạn thêm 2 ngày
• Cấp 3:
- Tác động: Thần phù hộ bạn thêm 3 ngày
• Cấp 4:
- Tác động: Thần phù hộ bạn thêm 20% - Gọi Thần Ác cho đối thủ
• Cấp 5: Đang cập nhập ...