Vị trí tuyển dụng: Developer
Số lượng: 3 người
Nơi làm việc: Hà nội

Công việc:

- Tham gia các dự án làm về PHP, dotNet


Yêu cầu:

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin

- Ưu tiên nếu đã biết lập trình bằng PHP ( ưu tiên có hiểu biết về JOOMLA ) hoặc dotNet

- Tiếng Anh đọc hiểu chuyên ngành tốt

Quyền lợi:
- Có mức lương hợp lý, thỏa thuận và cạnh tranh
- Được mua bảo hiểm, bảo hiểm y tế, và các trợ cấp khác.

Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2008

Hồ sơ xin gửi về: tb.duong@gmail.com