Các đại ca chỉ dẫn giùm em. Khi làm thí nghiệm vật lý hoặc hóa học, được 1 bảng số liệu. Từ bảng đó vẽ đồ thị chẳng hạn. Em gặp khó khăn trong việc không biết nên chọn số liệu nào và nên bỏ đi những cái gì. Đại ca nào có sách nói về xử lý cái này thì chỉ giùm em.
Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
tuananhccm@yahoo.com