Em Biết điểm Vào Khoa Cntt Rồi Nhưng Chưa Biết điểm Chuẩn Vào Các Ngành Nhỏ Trong Khoa ấy Là Như Thế Nào . Anh Chị Nào Biết Thì Nói Giúp Em Nhá. Em Sắp đăng Ký Rồi
Cảm ơn Các Anh Chị Trước