Mình đang làm luận văn về năng lượng mặt trời, mà ở SG không có tài liệu, mình thiết kế máng parabol .Mong bạn chỉ giúp, nếu có tài liệu, hay các tính mặt bằng , nhiệt, trong ống hấp thụ,. trước mắt bạn vẽ dùm mình như hình dưới với chiều ngang 5 m x chiều dài 10m, chiều cao trụ 2m.mình cám ơn on ban nhiều.