http:Có ai biết về exploit không ?Giúp tớ với ,tớ đang làm đồ án về nó ,nhưng tài liệu về nó ít quá,ai có tài liệu up lên cho tớ với.Mong mọi người giúp đỡ.Thank you!!!