em đang muốn ngỏ lời với 1 bạn gái.và em muốn làm theo cách đặc biệt, làm một hộp quà và khi người bạn đó mở ra sẽ nghe đc lời em muốn thổ lộ.các phần khác em chuẩn bị đều ok nhưng phần ghi lời thổ lộ gặp rất nhiều khó khăn rất mong các bác giúp đỡ. lời thoại khoảng 1 phút . xin gửi bài hướng dãn về dinhtrieu999@yahoo.com. xin đa tạ