Công ty Cổ Phần Emooxy tuyển lập trình viên, yêu cầu:

Thành thạo MySQL, PHP.
Kĩ năng thiết kế và lập trình OOP tốt.
Nắm chắc kiến thức về lập trình hướng đối tượng, design pattern.
Có kinh nghiệm làm việc 3 năm trở lên.
Ưu tiên ứng viên có khả năng làm Ajax, Flash và ActionScript.
Ưu tiên những ứng viên có trình độ tiếng Anh tốt với khả năng tự đọc và nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh.
Khả năng sáng tạo cao.
Khả năng giao tiếp và diễn đạt tốt.
Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Khả năng làm việc nhóm.
Nhiệt huyết trong công việc và làm việc tốt dưới áp lực cao.


Lương thỏa thuận.

Xem thêm chi tiết tại :
http://www.emooxy.com/system/career.html