Có bác nào hôm đi tuyển dụng của 3 công ty trên ko?hình như trúng tuyển rất nhiều nhỉ?