Chắng là mình đang thực tập nhận thức tại Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội, mà sau này nộp báo cáo thực tập thì không biết tìm tài liệu ở đâu đây, ví mình chưa học về polyme cả. Mọi người chỉ giùm mình chỗ tài liệu với. Cám ơn mọi người trước nha!!!