Tình hình là mình đang làm bài tập lớn về môn kiến trúc máy tính với đề tài về I/O system : Programmable I/O, interrupt driven I/O, DMA.Mình cũng chưa biết phải mô phỏng như thế nào.Bạn nào hoặc anh chị khóa trên có hiểu biết về vấn đề này giúp mình với nha.Mình xin cảm ơn.