Một số khách sạn thuộc quyền sở hữu của công ty hòa bình. Thông tin về mỗi khách sạn gồm có tên khách sạn, và địa chỉ. Mỗi phòng ở khách sạn
này đều được đánh số, xếp loại và qui định giá phục vụ (tính theo ngày). Mỗi khách sạn sẽ tự đánh số các phòng của khách sạn đó(thường theo tầng) nên có thể một
số phòng ở các khách sạn khác nhau có cùng một số. Khách có thể đăng ký thuê phòng tại các văn phòng đại diện của công ty hòa bình. Khi làm thủ tục đăng ký những thông
tin sau đây cần được xác định : tên và địa chỉ liên hệ của khách, phòng số mấy, khách sạn nào, ngày bắt đầu đến, ngày trả phòng. Khách của các khách sạn nói
trên phần lớn là khách đi theo tua du lịch của công ty hòa bình nên để cho tiện cho việc quản lý khách du lịch mỗi khách lần đầu đăng ký phòng đều được
gán một mã số(duy nhất)

1.Anh hay chị hãy đưa ra 1 tập các ràng buộc ở dạng phụ thuộc hàm mà anh hay chị thấy hợp lý với mô tả trên đây của bài toán quản lý
Trên cơ sở tập phụ thuộc hàm đó hãy cho biết 1 tập lược đồ ở dạng chuẩn 3 hay chuẩn BCNF phục vụ bài toán quản lý việc đăng ký phòng của khách
2. Với các lược đồ như anh hay chị đã nêu ở câu 1 Hãy dùng ngôn ngữ SQL hoặc đại số quan hệ để thể hiện các yêu cầu sau:
- Tìm tên và địa chỉ liên hệ của 1 vị khách khi biết mã số của vị khách đó
- Cho biết tên và địa chỉ của khách sạn có phòng thuê với giá cao nhất