Em đang làm Đề tài về bánh gạo và bánh đậu xanh. Các pác nào có tài liệu liên quan (tính chất lý hoá của gạo và đậu xanh, phương pháp chế biến,...) thì share cho em với. Thanks các pác nhìu nha.,