Ai có tài liệu về cách tử Bragg hay bộ chuyển đổi bước sóng không? Post lên cho mình xin nhé, hoặc có thể gửi cho mình qua mail: bb1902@gmail.com. Thanks!