Hi all,

Hiện nay mình đang làm đồ án về đề tài này. Tuy nhiên vì đây là một hướng còn khá mới hiện nay nên mình chưa có nhiều tài liệu. Vì vậy rất mong bạn nào có tài liệu gì liên quan đến mảng này thì share cho mình nhé. Thanks nhiều.