Mình muốn tìm tìm hiểu về DNS trong Linux, mình đang dùng Fedora Core 8 cài trên may ảo VMWare. Mình muốn hỏi cách cách cài đặt và sử dụng DNS, mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn nhiều!!!