Chào cả nhà, mình đang tìm hiểu về cách thức truyển từ tín hiệu điến sang tín hiệu quang (hoặc quang sang điện). Tuy nhiên mình thấy trên mạng quá ít tài liệu về phần này. Khi search trên mạng chỉ thấy nói về các thiết bị để chuyển chứ ko thấy nói về cách thức chuyển. Các bậc tiền bối có ai đã làm về vấn đề này thì xin chỉ giáo với!