em đang cần ebook bài tập về toán chuyên nghành như hàm biến phức ,biến đổi tích phân, đạo hàm riêng ... ai có up giùm em ! em đang ở vùng sâu vùng xa nên k mua được ! thank !