mình đang làm đồ án tốt nghiệp với đề tài: "thiết kế băng tải rung trong dây chuyền công nghệ sản xuất đường". mình đang kẹt dữ lắm, anh em nào có đồ án mẫu hay tài liệu gì liên quan chỉ cho mình với nghen. Thanks!