các bác ui!
bác nào có sơ đồ mạch dimmer thì cho em xin 1 tí nhé, mà mạch dimmer hoại động như thế nào vậy? làm ơn chỉ cho em với