NGÀY HỘI PHẦN MỀM TỰ DO 2008
Software Freedom Day - Ngày Tự Do Phần Mềm (còn thường được gọi là Ngày Phần Mềm Tự Do - www.softwarefreedomday.org) là ngày kỷ niệm lớn hàng năm trên toàn thế giới nhằm tôn vinh phần mềm tự do, phần mềm nguồn mở, nâng cao nhận thức của công chúng và thúc đẩy ứng dụng PMNM trong cuộc sống nhằm đem lại lợi ích chung cho cộng động. Năm 2006 có hơn 300 thành phố trên 60 quốc gia khác nhau tổ chức kỷ niệm SFD. Năm 2007, đã có hơn 330 thành phố lớn trên khắp thế giới tổ chức kỷ niệm SFD. Ở Việt Nam, SFD liên tục được tổ chức hàng năm từ 2004 đến giờ.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Ngày tự do phần mềm ĐH GTVT diễn ra từ 080 đến 17:00 ngày thứ Bảy 29/3/2008 tại ĐH GTVT nhằm giới thiệu và phổ biến phần mềm tự do đến cho mọi người nhất là sinh viên trường ĐH GTVT.

CHƯƠNG TRÌNH DIỄN RA TẠI 2 ĐỊA ĐIỂM TRONG TRƯỜNG:

-Giảng đường 101 nhà A5: Tiếp đón quan khách,Tổ chức diễn thuyết, hỏi đáp
-Giảng đường 102 A5: Các hoạt động còn lại: triển lãm, thi tìm hiểu FOSS, trò chơi có thưởng, ...

CHI TIET:
Tại Giảng đường 102 A5 :

Từ 9h -17h diễn ra các hoạt động trong Ngày Phần mềm Tự do tại trường Đại học GTVT bao gồm:

- giới thiệu, cơ hội nghề nghiệp tại các công ty tham gia ngày hội

- trình diễn và dùng thử phần mềm tự do mã nguồn mở trong môi trường Linux trên máy tính để bàn, máy tính xách tay

- phổ biến sử dụng các phần mềm tự do - Linux (phát đĩa CD ROM)

- thi tìm hiểu về Linux và phần mềm tự do; tổ chức, thi trò chơi trong môi trường mạng Linux cục bộ hoặc Internet...

TRANG WEB: fit.uct.edu.vn/sfd2008

Software Freedom Day 2008

Trường ĐH Giao thông Vận tải