Thầy Hà Mạnh Tuấn, Bộ môn Kỹ thuật Hàng không cần tuyển từ 3 đến 4 sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học.
Yêu cầu:
- Khéo tay ( vì liên quan đến việc chế tạo thử)
- Vẽ Autocad, solidwork hoặc các chương trình tương tự thành thạo
- Đam mê và nhiệt tình

Liên hệ : Thầy Hà Mạnh Tuấn dđ: 0983 326 368
email: tuanhm-tfa@mail.hut.edu.vn