ai có tên bắt đầu bằng chữ H thì sung sướng dần đi là vừa , có một bạn trong BKF đang fall inlove nhưng H không biết , thông báo để bạn H nào đó để ý dần