Các đại ca ơi, em đang học Project 2 của Thầy Yêm, em bốc phải đề tài Ghép nối GPS và bộ đàm số, bác nào co tài liệu cho em xin với. em xin cám ơn trước nhá!