Trích từ nguồn:
http://forum.amtech.com.vn/showthread.php?t=44288&highlight=8800gtx

Kết quả được thực hiện vào một ngày cuối năm nhằm 28 Tết, ngày làm việc cuối trong năm của những thành viên amazeTESTLAB. Hiện tại đây vẫn là kết quả cao nhất dành cho dòng VGA 8800GTX

Project này do thuongkiet82 và MIG-21 phối hợp thực hiện

AMTECH xin gửi kết quả này đến tất cả các Overclockers Việt Nam lâu nay vẫn theo dõi và ủng hộ chúng tôi hết mình

Cấu hình benchmark:
CPU Core 2 Extreme QX9650 @ 5244MHz (LN2 Cooling) Thanks Mr An - Intel Vietnam
Mainboard ASUS Striker II Formula - BIOS 0902 Thanks ASUS Vietnam
02 VGA 8800GTX SLI (Air only) Thanks KTC
Special thanks to Mr MIG-21.

Kết quả Benchmark:
3DMARK 06: 24730pts (Đây là kỷ lục thế giới mới của dòng VGA 8800GTX SLI)

http://service.futuremark.com/compare?3dm06=5056300
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=696015
3DMARK 05: 32524pts (Đây cũng là kỷ lục thế giới mới của dòng VGA 8800GTX SLI)

http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3975273
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=696019