Bà con nào có tài liệu hoặc bài viết nào về sol-gel thủy nhiệt thì giúp dùm em với!!!Mong bà con ra tay càng sớm càng tốt nha! Thanks bà con trước!