Tôi đang định dùng 1 cái biến áp xung có tham số như sau :
Uvao = 340v ; I tải = 1.5A; Ura= 100v; f=40khz.
Thì chọn biến áp xung loại gì? Và mua ở đâu thì có? Nếu mua ở chợ dời có loại tôt ko?
Hoặc nếu tự cuốn thì chon lõi là vật liệu gì? mua được ở đâu?
Mong rằng ai đã làm rồi chỉ dùm tui với.