Em học Phần mềm K51.Vừa học xong C rồi nhưng không biết là nên học tiếp theo như thế nào.Có người bảo học C++,người thì lại bảo học Java...........Các pro có kinh nghiệm xin chỉ giáo giùm thứ tự nên học như thế nào giúp đệ với!