Mời nhân dân đồng bào nghe cụ HÀ THỊ CẦU thể hiện bài xẩm NGƯỢC ĐỜI.

Hì hì hì, trong đấy có một câu thế này: Một lũ đàn bà bóp vú đàn ông... Nghe hay ghê cơ