mình co người wen làm cái này nên post lên đây cho anh em ai cần cc thì ll với mình nhé 0985121711. Dân bk mình vốn TA ko tốt lắm nhưng mọt số nơi thì lại đòi hỏi chứng chỉ... thật là mất thời gian lẫn tiền bạc để đi học và thi lấy cc...