các bác giúp em làm rõ các ý sau nha:
cách thành lập hàm truyền của động cơ 1 pha
cách xác định các thông số của bộ điều khiển PID điểu khiển động cơ 1 pha.
cách cài đặt tham số PID của bộ biến tần MM440 điều khiển động cơ 1 pha.
cám ơn các bác nhìu nhìu. mong các bác sớm PM cho em.