TBV: Cập nhật item trang bị mới ngày 03/03/2008

Nguồn: http://bavuong.playpark.vn/?p=thongtin&sp=tintuc&tin=3625

Chào các bạn !

2 Item trang bị mới là “Minh Kiếm” và “Giày Trượt Băng” sẽ được ra mắt các bạn tại “Cửa hàng” của Tiểu Bá Vương ngay sau thời gian bảo trì định kì vào thứ Hai hàng tuần từ 11:00 – 15:00 ngày 03/03/2008.

1. Giày trượt băng :Giày trượt băng đánh ra kỹ xảo đẹp, những động tác hoa cả mắt làm cho bạn đánh sai !!!

Giá : 380 RM

Nhân vật : Thiết giáp nhân, Đặc Chủng Binh, Bán thú nhân, Tiên tử, Võ sĩ, Khí công sư, Ninja, Sumo, Gián điệp, Siêu nhân, Tiểu địa tinh, Cảnh Sát


2. Minh Kiếm :Là bảo kiếm có năng lực siêu cường hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt.

Giá : 240 RM

Nhân vật : Kiếm Khách

Các bạn có thể xem thêm chi tiết và thảo luận về trang bị mới tại đây ( http://forum.playpark.vn/showthread.php?p=99877 )

Bá Vương Team.